Mësues

Formular Aplikimi 

Për të qenë dhe ju pjesë e këtij stafi plotësoni formularin më poshtë.

Emër (required)

Mbiemër (required)

Dega (required)

Universiteti (required)

Tel (required)

Email (required)

Message


Drag CV here (pdf)