Laboratori i Informatikës

Interneti do të të jetë i pranishëm kudo … “Steve Jobs” 1996.

E pra sot mbas 20-vitesh kjo thënie është realitet. E për tu përshtatur sa më mirë me realitetin e sotëm teknologjik në shkollën tonë ofrojmë laboratorë modern informatike me të gjithë pajisjet e nevojshme për ti dhënë nxënësve tanë informacionin e nevojshëm,që ta përpunojnë atë në mënyrën e duhur dhe ta përçojnë atë në të ardhmen.