Stafi Jonë

Eleni Ziu
Mësuese , Matematikë Universiteti Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Merita Lumani
Mësuese Letërsi ; Universiteti " Luigj Gurakuqi " Shkodër
Altina Gjuzi
Mësuese Cikli i Ulët ; Univerisiteti " Fan S. Noli " Korçë
Blerta Shtraza
Mësuese Fizikë ; Universiteti Tiranës ,Fakulteti Shkencat e Natyrës
Romir Rexha
Mësues Informatikë ; Univerisiteti "Eqerem Çabej " Gjirokastër ; Master Mësuesi - Informatikë
Stela Balla
Mësuese Gjeografi ; Universiteti Tiranës ;Fakulteti Histori - Filologji ; Master : Mësuese e lëndës Gjeografi
Ignid Deliallisi
Mësuese Gjuhë e huaj ( Italisht ) , Univeriteti Tiranës , Master "Komunikim ndërkulturor turistik "
Zenepe Çela
Mësuese Gjuhë Shqipe - Letërsi , Universiteti i Tiranës Fakulteti Filologjisë
Nafie Basha
Mësuese Edukim Fizik , Universiteti Arteve , Dega Koreografi
Oriana Rrihnaj
Mësuese Gjuhë e huaj (Anglisht) , Universiteti i Tiranës , Fakulteti i gjuhëve të huaja
Alketa Plaku
Mësuese Cikli i Ulët, Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës