Stafi Jonë

Luljeta Jaupaj
Mësuese - Cikli Ulët , Diplomuar : Universiteti E.Çabej Dega Cikli Ulët
Valbona Tata
Mësuese - Cikli Ulët , Diplomuar : Universiteti A.Xhuvani Dega Cikli Ulët
Besnike Bullari
Mësuese - Gjuhë Angleze , Diplomuar : Universiteti A.Moisi Dega Anglisht
Irma Kashari
Mësuese - Gjuhë Angleze , Diplomuar : Universiteti A.Xhuvani Dega Anglisht
Edlira Alushi
Mësuese Cikli i Ulët ; Diplomuar : Universiteti ' Aleksandër Moisiu ' Durrës
Suela Rama
Mësuese Cikli i Ulët ; Diplomuar : Universiteti ' Luigj Gurakuqi ' Shkodër
Enriketa Bega
Drejtore ; Universiteti I Tiranës Fakulteti I Shkencave të Natyrës , Dega : Biologji - Kimi
Ilektra Rizo
Mësuese Matematikë Universiteti Tiranës ; Fakulteti Shkencave të Natyrës
Salije Limani
Mësuese Biologji - Kimi Universiteti Tiranës ;Fakulteti Shkencave të Natyrës ;