Biblioteka20160425_1233302016-04-25 10.11.02
20160425_123502

 

 

 

 

 

“E pasur me 1200 (njëmijë e dyqind) tituj librash , biblioteka jonë ofron një gamë të gjërë librash artistikë , shkollorë e jashtë shkollorë duke u dhënë kështu mundësinë nxënësve që të kenë një qasje më të lehtë drejt botës së dijes.”