Aktivitete

Featured Video Play Icon

Aktivitetet jo vetëm një formë argëtimi, por edhe një mënyrë e mire për të zgjeruar njohuritë dhe për të forcuar lidhjet nxënës-nxënës.

Gjatë vitit shkollor në shkollën tonë zhvillohet një numër i madh aktivitetesh të përcaktuara në fillim të çdo viti shkollor nga mësuesja përkatëse në bashkëpunim me nxënësit.

Një pjesë e këtyre aktiviteteve organizohen nga Q.K.F-ja ku nxënësit e shkollës tonë marrin pjesë rregullisht.